Aktier

Många privatpersoner upptäcker värdet i att investera en del kapital i aktier. Kort sagt blir fler och fler delägare i ett företag eller bolag. För det är egentligen vad aktier handlar om – ägande och kapital. Handel med aktier kan endast ske om företaget är noterat på börsen eller annan handelsplattform. Orsaken att företag och bolag väljer att utbjuda aktieköp och registrera sig på börsen är oftast för att finansiera, investera och få in mer kapital i företaget eller bolaget. Att utveckla företaget på lång sikt.

Funktionen med aktier

Köparen av aktier blir en del av företaget och bolaget. Idag är det helt elektroniskt. Och görs av din bank, aktiemäklare eller annat värdepappersinstitut. Anledningen till att man köper aktier är för att på sikt tjäna pengar. Finns två sätt att tjäna pengar på en aktie. Vid en vinstförsäljning eller vid en aktieutdelning. Varvid den förstnämnda att sälja aktier med vinst är klart vanligaste förekommande sättet att tjäna pengar på aktier, vid försäljning. På webbplatser som Guldbolag kan du få detaljerad information om företagets ekonomi, vilket är viktigt för att kunna skapa sig en bra bild av företagets förutsättningar.

Risker med aktier?

Det finns uppenbara risker med aktier. Fallande börser och oförutsedda händelser runtomkring i världen kan påverka börserna drastiskt. Exempelvis föll Stockholmsbörsen med över – 7,12 % direkt efter terrorattacken mot World Trade Center i USA 11 september 2001. Riskerna går att minimera genom aktiespridning och att inte lägga en och samma aktier i en och samma aktieportfölj.

De gamla svenska talesätten ”lägg inte alla ägg i samma korg” och det gäller ”att ha is i magen” är applicerbara och överföringsbara vad det gäller aktiehandeln. Håll till reglerna enligt ovanstående – sprid riskerna och drabbas inte av panik när börsen faller. Invänta nästa uppgång. För börsen vänder alltid uppåt på lång sikt. Historiskt har börsen alltid hämtat sig efter nedgångar. Tar endast mer eller mindre längre tid för en återhämtning.

Ett bra aktiesparande

Vad som kännetecknar ett bra aktiesparande är att det är sparade pengar som man klarar sig utan i sin dagliga livsföring. Vidare skall aktierna alltid fördelas och riskerna spriddas. Privatpersoner skall undvika att ha aktier som buffertpengar. Om tvättmaskinen och spisen går sönder samtidigt är det inte aktierna som man skall tvingas sälja. En aktie kan ha ett lågt värde när pengar behövs och aktieägaren kan tvingas sälja aktierna till ett för lågt marknadsvärde. Aktier skall ses som ett långsiktigt sparande.