Bokföring

Bara ordet låter krångligt, bokföring – behövs det verkligen? Vad säger lagen och skatteverket? De bokföringsskyldiga är aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag samt fysisk person som har tecknat enskild näringsverksamhet. Alla dessa verksamheter och personer är enlig lagen skyldiga att upprätta bokföring. Främsta anledningen till att man innehar bokföring är för den egna verksamhetens skull. Bokföringen är ett sätt att följa upp, styra och planera målen för hela verksamhetens framtid och utveckling.

Den är faktiskt till för dig som driver eget. Det kan stundtals vara både leverantörer, banker och skatteverket som vill se bokföringen av olika anledningar. Leverantörer kan vid kreditgivning vilja se hur det är ställt med balansräkningen eller resultaträkningen i firman för att utöka eller ge nya krediter. Banken kan vid belåning för att låta firman växa ytterligare med ett lån begära bokföringsunderlag för att ge dig lånet. Skatteverket kommer vilja se bokföringen vid momsredovisning, arbetsgivaravgifter och preliminära skatteunderlag för året som gått.

Vem ansvarar för bokföringen?

Tänk på att det alltid är du som bär det yttersta ansvaret för bokföringen. Alldeles oberoende på om du överlämnar bokföringen till firmor eller frilansande kamrerer – det är alltid du som är ansvarig. Det ansvaret kan du aldrig lämna ifrån dig och du är alltid själv skyldig till att bokföringen skall vara korrekt genomförd. anlitar du redovisningsbyrå, se då till att de har rätt kompetens för jobbet. Vi kan varmt rekommendera City Redovisning i Linköping.

Fyra grundkrav på bokföringen

  1. Löpande bokföring över samtliga affärshändelser. Redovisas skriftligt i en registeringsordning (grundbok) och i systematisk ordning (huvudbok).
  2. I bokföringen skall det alltid finnas verifikationer på alla bokföringsposter.
  3. Arkivera räkenskaperna i ordnat skick – på ett säkert sätt – inom Sveriges gränser under minst 7 år. Går även att lagra räkenskapsinformationen digitalt på cd, hårddiskar eller dylikt.
  4. Varje bokföring skall ha upprättat årsbokslut alternativt årsredovisning.

All bokföring skall alltid grunda sig på skriftliga verifikationer och handlingar. Kan vara avdrag för inventarier, intern transaktion eller faktura. Privata ekonomin skall alltid särhållas ifrån verksamhetens ekonomi. Skriven faktura skall enligt lag innehålla – datum, kund, affärshändelse, specifikation och belopp. Vidare skall en faktura alltid innehålla – ett unikt löpnummer, säljarens registreringsnummer, säljaren samt köparens namn och adress, varumängd, sort eller omfattning, pris före moms, gällande momssatser och den moms som skall betalas.